Dịch vụ bán chạy
Tin mới
Thống kê truy cập
Đối tác
CHINH PHỤC FANSIPAN  CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN MY HOA TRAVEL
Nhà Hàng Sapa

Danh sách nhà hàng.

NHÀ HÀNG SA PA:

Mẫn và Tôi.
Địa chỉ: số 01 phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 174. Fax: (+84-203) 871 174.

Nature view Restaurant.
Địa chỉ: số 051 phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 438.
Email: sapanatureview@hotmail.com

Thắng cố A Quỳnh.
Địa chỉ: số 015 phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 555.

Nhà hàng Cao Nguyên.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 870.

Nhà hàng Đức Tú.
Địa chỉ: 08 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 885.

Nhà hàng Táo Quân.
Địa chỉ: 06 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 877 666.

Italian Restaurant.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-206) 264 018.

Bombay Indian Restaurant.
Địa chỉ: 036 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Nhà hàng Cây Thông.
Địa chỉ: 031 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 873 329.

Nhà hàng Mimosa.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 377.

Nhà hàng Friendly.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 967.

 

Nhà hàng Cha Pa.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 045.

Sa Pa Garden.
Địa chỉ: 012 Mường Hoa, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 873 656.
Email: sapagarden@yahoo.com

Vietnamese Restaurant.
Địa chỉ: 031 Mường Hoa, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 873 436.

Victoria Tả Van. 
Địa chỉ: Phố Hoàng Diệu, Sa pa.
Tel: (+84-203).871.522. Fax: (+84-203).871.539.
Website: www.victoriahotels-asia.com
Email: sapa@victoriahotels-asia.com

 


Delta.
Địa chỉ: 033 Phố Cầu Mây, Sa Pa. 
Điện thoại: (+84-203).871.799. Fax: (+84-203).871.891.
Email: hoangtungsapa@yahoo.com


Steak House.
Địa chỉ: 021, Phố Cầu Mây, Sa Pa.
Tel: (+84-203).873.208. Fax: (+84-203).871.819.
Email: hoangtungsapa@yahoo.com.vn


Suối Mây.
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, Sapa.
Điện thoại: (+84-203).871.251. Fax: (+84-203).873.117.
Email: harutour@viettel.vn
Website: www.harutour.com.vn


Gecko. 
Địa chỉ: 04 Phố Hàm Rồng, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.504. Fax: (+84-203).871.282.
Email: duonggecko@yahoo.com
Website: http://geckosapa.com


Red Dao.
Địa chỉ: 4b Đường Thác Bạc, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.927. Fax: (+84-203).873.434.
Email: reddaohouse@yahoo.com
Website: www.reddaohouse.com


Hoa Sữa (Bagatte & Chocalate).
Địa chỉ: 031 Thác Bạc, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.766. Fax: (+84-203).871.766.
Email: hoasuaschool@hn.vnn.vn
Website: http://hoasuaschool.com


Bella Vista.
Địa chỉ: 041 Fansipan, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.727. 
Website: www.boutiquesapahotel.com


Highland Bakery.
Địa chỉ: 050 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
Tel: (+84-203).871. 870. Fax: (+84-203).871.851.
Email: hoangtuansapa@yahoo.com

Hill Station. 
Địa chỉ: 03 Phố Mường Hoa, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.243. Fax: (+84-203).871.908.
Email: adventuresapa@hn.vnn.vn


Viet Emotion.
Địa chỉ: 027, Cầu Mây, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.559. Fax: (+84-203).872.559.
Email: info@vietemotion.com 
Website: www.vietemotion.com


Luu Ly.
Địa chỉ: 019 Phố Xuân Viên, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.939. Fax: (+84-203).871.600.
Email: luulysapa@yahoo.com

Buffalo Bell.
Địa chỉ: 25 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.455. Fax: (+84-203).873.455.
Email: doquangbinh1979@yahoo.com

Sapa Life.
Địa chỉ: 28 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.396. Fax: (+84-203).873.397.
Email: sapatours4u@hn.vnn.vn
Website: www.sapalifetravel.com


Fansipan.
Địa chỉ: 023 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.556. Fax: (+84-203).871.556. 
Email: luansapa@hotmail.com


Observatory.
Địa chỉ: 039 Phố Xuân Viên, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.019. Fax: (+84-203).871.126. 
Email: observatory@hn.vnn.vn 

Pink Floyd.
Địa chỉ: 043 Phố Fansipan, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.097.
Email: pinkfloyd@yahoo.com 

Lotus. 
Địa chỉ: 34 Cầu Mây, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).258.789. Fax: (+84-203).873.567.
Email: cuongjeepsapa@hn.vnn.vn


Hoàng Liên.
Địa chỉ: Cầu Mây, Sa Pa.
Tel: (+84-203).871.178. Fax: (+84-203).871.176.
Email: hoanglienhotel@pvst.com.vn


Rose Garden.
Địa chỉ: 054 Fansipan, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.734. Fax: (+84-203).872.734. 
Email: rosegarden_sapa@fpt.vn


Drop & Drop.
Địa chỉ: 03 Muong Hoa, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.213.
Email: Hebrohana@yahoo.com


SaPa moment.
Địa chỉ: 052 Cau May, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.779.

Nhà hàng Anh Dũng.
Địa chỉ: 069 Xuan Vien, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.024.


Hai Yen.
Địa chỉ: Thu Dau 1 Street , Sa Pa Town
Điện thoại: (+84-203).871.613.

Gerbera.
Địa chỉ: 031 Cau May Street, Sa Pa Town
Điện thoại: (+84-203).871.064. Fax: (+84-203).871.064.
Email: info@gerbarasapa.com 
Website: www.gerberasapa.com


Viet Discovery.
Địa chỉ: 031 Fansipan, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.559 / 873557. Fax: (+84-203).873.222.
Email: info@vietdiscovery.com 
Website: www.vietdiscovery.com


Cây Đào.
Địa chỉ: 055 Xuân Viên, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.103.

Tuổi Trẻ. 
Địa chỉ: 05 Fansipa, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.188. Fax: (+84-203).872.188.


Sapa Smile. 
Địa chỉ: 018 Cầu Mây, Sa Pa.
Tel: (+84-203).872.037.

Hoa Đào. 
Địa chỉ: 033 Phố Xuân Viên, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.055. Fax: (+84-203).873.155.

Xưa và Nay.
Địa chỉ: 031 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.329. Fax: (+84-203).873.329.

NHÀ HÀNG BẮC HÀ:


Sao Mai.
Địa chỉ: Thị Trấn Bắc Hà.
Điện thoại: (+84-203).880.288. Fax: (+84-203).780.352.
Email: saomaibh@vnn.vn
Website: www.saomaibachahotel.com

Cong Fu.
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà.
Điện thoại: (+84-203).880.254. Fax: (+84-203).880.893.
Email: congfu@gmail.com
Website: www.congfuhotel.com


Ngan Nga.
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà.
Điện thoại: (+84-203).880.251. Fax: (+84-203) 880 642.

Spring Fair.
Địa chỉ: Ngã 5 Thị trấn Bắc Hà.
Điện thoại: (+84-206).295.622.

Hoang Yen.
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà.
Điện thoại: (+84-203).780.661.
Website: www.bachatourism.com


Xuân Về.
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà.
Tel: (+84-203) 880 352.

Trần Sìn.
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà
Tel: (+84-203) 880 240.

NHÀ HÀNG LÀO CAI:

Thiên Hải.
Địa chỉ: 306 Khánh Yên, Phố Mới,TP Lào Cai.
Điện thoại: (+84-203).833.666. Fax: (+84-203).830.998.
Email: info@thienhaihotel.com.vn 
Website: www.thienhaihotel.com.vn


Lao Cai International.
Địa chỉ: 88, Đường Thủy Hoa, TP Lào Cai.
Tel: (+84-203) 826 668 Fax: (+84-203) 826 669
Website: www.laocaihotel.com 
Email: hotel@laocaihotel.com


Le Bordeaux.
Địa chỉ: 322 Nguyen Hue,Phường Phố Mới, TP Lào Cai.
Điện thoại: (+84-203).832.948. Fax: (+84-203).837.347.
Hot line: : (+84) 912 578 377
Skype: Lebordeaux.vn 
Email: Lebordeaux.vn@gmail.com


Pineapple.
Địa chỉ: 055 Phan Đình Phùng, Phố Mới, TP Lào Cai.
Tel: (+84-203) 835 939 Fax: (+84-203) 835 979 
Hot line: (+84) 913 359 967
Email: pineapple.ttq@gmail.com


Việt Hoa.
Địa chỉ: 073 Phan Đình Phùng, Phường Phố Mới, TP Lào Cai.
Điện thoại: (+84-203).830.082. Fax:(+84-203).830.082.
Hot line: : (+84) 988 119 689.

Nhật Linh.
Địa chỉ: Khánh Yên, Phường Phố Mới, Lào Cai.
Điện thoại: (+84-203).835.346 Hot line: : (+840) 912 961 056.
Email: sonnhungLaoCai@yahoo.com

Huyền Thiện.
Địa chỉ: 06A - Hợp Thành,P Phố Mới, Lao Cai.
Tel: (+84-203).836.075. Fax: (+84-203).836.075. 
Hot line: : (+84) 912 794 508.

Emotion.
Địa chỉ: 074 Phan Đình Phùng, P. Phố Mới., TP Lào Cai.
Tel: (+84-203).836.250. Fax: (+84-203).836.250. 
Hot line: : (+84) 915 558 686


Giao Long.
Địa chỉ : 064B Phan Đình Phùng, P. Phố Mới, Lào Cai.
Tel: (+84-203).837.888. Fax: (+84-203).837.999. 
Hot line: : (+84) 983 103 568.

Thanh Son.
Địa chỉ: 246 Nguyễn Huệ, Phố Mới, Lao Cai.
Tel: (+84-203).837.005. Fax: (+84-203).837.005.

China Restaurant.
Địa chỉ: 036 Phan Đình Phùng, P. Phố Mới, TP Lào Cai.
Điện thoại: (+84-203).835.950.
Hot line: 13368739285

 

 
 
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang