Dịch vụ bán chạy
Tin mới
Thống kê truy cập
Đối tác
CHINH PHỤC FANSIPAN  CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN MY HOA TRAVEL
Khách Sạn Sapa

KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ TẠI SA PA.
1. Khách sạn Victoria.
Địa chỉ: Phố Hoàng Diệu, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 522. Fax: (+84-203) 871 539.
Website: www.victoriahotels-asia.com 
Email: sapa@victoriahotels-asia.com
2. Khách sạn Châu Long.
Địa chỉ: 024 Phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 245. Fax: (+84-203) 871 844.
Website: www.chaulonghotel.com.vn 
Email: info@chaulonghotel.com.vn
3. Khách sạn Hàm Rồng.
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 251. Fax: (+84-203) 873 117.
Website: www.hamronghotel.com
Email: info@harutour.com.vn
4. Khách sạn Baamboo.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 076. Fax: (+84-203) 871 945.
Website: www.bamboosapahotel.com.vn
Email: trekkingsapa@hn.vnn.vn
 
5. Khách sạn Đỉnh Cao.
Địa chỉ: số 10 phố Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 969. Fax: (+84-203) 872 969.
Website: www.goldenlandtours.com
Email: info@goldenlandtours.com
 
6. Khách sạn Ninh Hồng.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 334. Fax: (+84-203) 871 691.
Email: ninhhong64@yahoo.com
7. Khách sạn Golden Sea.
Địa chỉ: số 58, phố Fansipan, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 180. Fax: (+84-203) 872 185
Website: www.sapagoldsea-hotel.com.vn
Email: sapagoldsea@vnn.vn
8. Khách sạn Thiên Ngân.
Địa chỉ: phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 222. Fax: (+84-203) 873 235
Website: www.sapa-hotels.com/Thien_Ngan 
Email: thienngansapahotel@gmail.com
9. Khách sạn Biển Mây.
Địa chỉ: phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 450. Fax: (+84-203) 871 381.
Website: www.bienmaysapahotel.com
Email: bienmaysapa@yahoo.com
10. Khách sạn Công Đoàn.
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 315. Fax: (+84-203) 871 602.
11. Khách sạn Hoàng Liên.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 178. Fax: (+84-203) 871 176.
Email: www.laocaitourism.com
Website: laocaitourist@hn.vnn.vn
12. Khách sạn Bình Minh II.
Địa chỉ: Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 143. Fax: (+84-203) 871 141
Website: binhminhsapa@hn.vnn.vn
13. Khách sạn Darling.
Địa chỉ: phố Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 349. Fax: (+84-203) 871 963.
Website: www.tolico-sapa.com
Email: tolico@vietel.vn
14. Khách sạn Hoàng Gia.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 313. Fax: (+84-203) 871 788.
Website: www.royalhotelsapa.com
Email: royalhotelsapa@yahoo.com
15. Khách sạn Đặng Trung.
Địa chỉ: phố Mường Hoa, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) (+84-203) 871 243. Fax: (+84-203) 871 666
Website: www.sapadiscovery.com
16. Khách sạn ATI-Việt Mỹ. 
Địa chỉ: số 10, đường Mường Hoa, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 056. Fax: (+84-203) 871 235
Website: www.atiresorts.com
Email: atisapathieu@gmail.com
17. Khách sạn Moutain View.
Địa chỉ: phố Cầu Mây, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 334. Fax: (+84-203) 871 690
Email: ninhhong@hn.vnn.vn
18. Khách sạn Royal view.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)872 990. Fax: (+84-203) 872 992.
Website: www.royalsapa.com
Email: royalview@royalsapa.com
19. Khách sạn Hoàng Hà.
Địa chỉ: đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)872 105. Fax: (+84-203) 872 824.
Website: www.hoanghasapa.com.vn
Email: hoanghasapahotel@yahoo.com
 
20. Khách sạn Sapa Rooms.
Địa chỉ: 018 phố Fansipan, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)872 131. Fax: (+84-203) 872 130
Website: www.saparooms.com
Email: info@saparooms.com
 
21. Khách sạn Topas.
Địa chỉ: xã Thanh Kim, huyện Sapa.
Văn phòng tại thị trấn Sapa: số 24, phố Mường Hoa.
Điện thoại: (+84-203)871 331. Fax: (+84-203) 872 405.
Website: www.topasecolodge.com 
Email: reservation@topasecolodge.com
 
22. Khách sạn Kỳ Nghỉ Sapa.
Địa chỉ: số 016 phố Mường Hoa, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)873 874. Fax: (+84-203) 873 788
Website: www.holidaysapa.com 
Email: info@holidaysapa.com
 
23. Khách sạn Cat Cat.
Địa chỉ: 042 phố Fansipan, thị trấn Sapa 
Điện thoại: (+84-203)871 387. Fax: (+84-203) 872 944.
Website: www.catcathotel.com
Email: catcathotel@hn.vnn.vn
24. Khách sạn Minh Quang.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 449. Fax: (+84-203) 871 449.
Website: www.Greenvalleytravel.vn
Email: sapawelcome@vn.vn
25. Khách sạn Sa Pa (Minh Đức).
Địa chỉ: Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)872 362. Fax: (+84-203) 872 364.
Website: www.sapahotel.com.vn
Email: sapahotelasean@gmail
26. Khách sạn Viettinco (Đông á).
Địa chỉ: Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 613. Fax: (+84-203) 871 682.
27. Khách sạn Queen. 
Địa chỉ: Số 09, đường Mường Hoa, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 301. Fax: (+84-203) 871 783.
28. Khách sạn Anh Đào.
Địa chỉ: 031 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)872 606.
29. Khách sạn Anh Đào Star.
Địa chỉ: Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 872 137.
30. Khách sạn Ánh Sao.
Địa chỉ: 019 đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)873 595. Fax: (+84-203) 872 498.
Website: www.vietculturetravel.com.vn
Email: sapastarlighthotel@gmail.com
31. Khách sạn Bình Lan.
Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 176.
32. Khách sạn Chú bé gỗ.
Địa chỉ: phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 867.
33. Khách sạn Casablanca.
Địa chỉ: Phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 667.
34. Khách sạn Cat Cat Twinlight.
Địa chỉ: 045 phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)873 380.
35. Khách sạn Cat Cat View.
Địa chỉ: 046 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 601. Fax: (+84-203) 871 133.
Website: www.catcathotel.com
Email: catcathotel@hn.vnn.vn
36. Khách sạn Đức Hạnh.
Địa chỉ: 08 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 283.
37. Khách sạn Đăng Khoa.
Địa chỉ: 75 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)872 999.
38. Khách sạn Đoàn Long.
Địa chỉ: Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)872 872.
39. Khách sạn Đoan Trang.
Địa chỉ: 038 Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)872 427.
40. Khách sạn Emotion.
Địa chỉ: 057 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 220.
Website: www.sapa-emotionhotel.com
 
41. Khách sạn Fansipan View.
Địa chỉ: phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)873 579. Fax: (+84-203) 873 589.
Website: www.fansipanviewhotel.com
Email: info@fansipanviewhotel.com
 
42. Khách sạn Global.
Địa chỉ: Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)872 697.
43. Khách sạn Giấc Mơ Hồng.
Địa chỉ: 07 Phố Phansipan, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 035. Fax: (+84-203) 871 035.
44. Khách sạn Hoàng Long.
Địa chỉ: Phố Đồng Lợi, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 089. Fax: (+84-203) 871 282.
45. Khách sạn Hiền Lương.
Địa chỉ: 033 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)873 055.
46. Khách sạn Hương Sen.
Địa chỉ: phố Mường Hoa, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) (+84-203) 871 308.
47. Khách sạn Hùng Vương.
Địa chỉ: 014 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)873 135.
48. Khách sạn Lan Hương.
Địa chỉ: 034 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 239. Fax: (+84-203) 872 405.
49. Khách sạn Linh Trang.
Địa chỉ: 01 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 370. Fax: (+84-203) 871 150.
50. Khách sạn Mùa Xuân.
Địa chỉ: Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 380. Fax: (+84-203) 871 380.
Website: www.muaxuanhotel.com
51. Khách sạn Phương Nam.
Địa chỉ: Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)873 073. Fax: (+84-203) 873 405.
52. Khách sạn Pumpkin.
Địa chỉ: 42 phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 350. Fax: (+84-203) 873 324.
53. Khách sạn Quỳnh Mai.
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 450. Fax: (+84-203) 873 350.
54. Khách sạn Sa Pa Green.
Địa chỉ: Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 230. Fax: (+84-203) 873 275.
55. Khách sạn Sa Pa Luxury.
Địa chỉ: 036 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 771. Fax: (+84-203) 872 471.
56. Khách sạn Sa Pa Eden.
Địa chỉ: 060 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)873 663. Fax: (+84-203) 873 665.
Website: www.sapaedenhotel.com
57. Khách sạn Thu Hằng.
Địa chỉ: 03 Đường Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 242. Fax: (+84-203) 872 620.

58. Khách sạn Thu Hà.
Địa chỉ: 028 Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 134. Fax: (+84-203) 871 195.
59. Khách sạn Trúc Lâm.
Địa chỉ: Đường Điện Biên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)872 367. Fax: (+84-203) 872 805.
 
60. Khách sạn Thái Bình.
Địa chỉ: phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 212. Fax: (+84-203) 873 535
Hotline: 0977 448 866 (Ông Nam Hồng)
Website: www.thaibinhhotel.com 
Email: sapa@thaibinhhotel.com
 
61. Khách sạn Thanh Quyên.
Địa chỉ: 013 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 123.
62. Khách sạn Sa Pa hotel.
Địa chỉ: Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)872 360.
63. Khách sạn Thạch Thảo.
Địa chỉ: 10 Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-206)285 866.
64. Khách sạn Tulip.
Địa chỉ: 029 Mường Hoa - Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203)871 914.
65. Khách sạn Thăng Hoa.
Địa chỉ: 09 Phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 764.
66. Khách sạn Việt Hoa.
Địa chỉ: 09 Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 621.
 
67. Khách sạn Baguette & Chocolate.
Địa chỉ: phố Thác Bạc, thị trấn Sapa
Điện thoại: (+84-203)871 766. Fax: (+84-203) 871 766
Website: www.hoasuaschool.com 
Email: hoasuaschoolsp@hn.vnn.vn
 
68. Nhà nghỉ Lâm Nghiệp.
Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 230. Fax: (+84-203) 871230.
69. Nhà nghỉ Giao Thông.
Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 451.
70. Nhà nghỉ Anh Tuấn.
Địa chỉ: 051 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 417.
71. Nhà nghỉ Bằng Râu.
Địa chỉ: 041 Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)517 627.
72. Nhà nghỉ Ban Mai.
Địa chỉ: 069 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 374.
73. Nhà nghỉ Bưu Điện.
Địa chỉ: 06 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 244.
74. Nhà nghỉ Chiều Sương.
Địa chỉ: 016 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 919.
75. Nhà nghỉ Cảnh Cương.
Địa chỉ: 020 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-206)264 003.
76. Nhà nghỉ Đào Nguyên.
Địa chỉ: Xóm 4, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 452.
77. Nhà nghỉ Duy Hùng.
Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 457.
78. Nhà nghỉ Hải Anh.
Địa chỉ: 08 Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 376.
79. Nhà nghỉ Hương Sen.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 308.
80. Nhà nghỉ Hiền Lương.
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 169.
81. Nhà nghỉ Huy Hoàng.
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 468.
82. Nhà nghỉ Hoa Hồng .
Địa chỉ: Phố Cát Cát, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 263.
83. Nhà nghỉ Hoa Trà.
Địa chỉ: Đường Phan si păng, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 846.
84. Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 046.
85. Nhà nghỉ Hoàng Lan.
Địa chỉ: 13 Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 115.
86. Nhà nghỉ Hùng Anh.
Địa chỉ: 05 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)502 037.
87. Nhà nghỉ Hoa Đào.
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 478.
88. Nhà nghỉ Hiếu Thảo.
Địa chỉ: Đường Phan si Păng, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 427.
89. Nhà nghỉ Hương Quỳnh.
Địa chỉ: 05 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 458.
90. Nhà nghỉ Hồng Ngọc.
Địa chỉ: 08 Phố Điện Biên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 228.
91. Nhà nghỉ Hoa Sen.
Địa chỉ: Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 777.
92. Nhà nghỉ Kiều Oanh.
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 477.
93. Nhà nghỉ Khuyên Ngọc.
Địa chỉ: Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 449.
94. Nhà nghỉ Lương Thủy.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 451.
95. Nhà nghỉ Mimosa.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 262.
96. Nhà nghỉ Minh Quân.
Địa chỉ: 11 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 199.
97. Nhà nghỉ Mỹ Linh.
Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 451.
98. Nhà nghỉ Ngọc Ánh.
Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 451.
99. Nhà nghỉ Nam Thành.
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 409.
100. Nhà nghỉ Phong Hương.
Địa chỉ: 05 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 426.
101. Nhà nghỉ Phượng Hồng.
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 495.
102. Nhà nghỉ Quang Trung.
Địa chỉ: 018 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 015.
103. Nhà nghỉ Quê Hương.
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 311.
104. Nhà nghỉ Quỳnh Anh.
Địa chỉ: 019 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 630.
105. Nhà nghỉ Sao Khuê.
Địa chỉ: 09 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)873 868.
106. Nhà nghỉ Sao Mai.
Địa chỉ: Phố Phan Si Păng, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 738.
107. Nhà nghỉ Sơn Hà.
Địa chỉ: Phố Phan si păng, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 273.
108. Nhà nghỉ Thanh Bình.
Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 250.
109. Nhà nghỉ Thanh Thanh Hằng.
Địa chỉ: 17 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 767.
110. Nhà nghỉ Trường Xuân.
Địa chỉ: Phố Hoàng Liên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 968.
111. Nhà nghỉ Trần Bình.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 726.
112. Nhà nghỉ Thùy Dung.
Địa chỉ: Phố Phan si păng, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 597.
113. Nhà nghỉ Trung Đức.
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 681.
114. Nhà nghỉ Trung Nguyên.
Địa chỉ: 021 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 609.
115. Nhà nghỉ Thắng Lợi.
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 410.
116. Nhà nghỉ Thạch Sơn.
Địa chỉ: 100 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 863.
117. Nhà nghỉ Thanh Xuân.
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 660.
118. Nhà nghỉ Tuấn Hưng.
Địa chỉ: 07 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 945.
119. Nhà nghỉ Tiến Anh.
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 585.
120. Nhà nghỉ Tùng Lâm.
Địa chỉ: 049 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 404.
121. Nhà nghỉ Thanh Sơn.
Địa chỉ: 047 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 285.
122. Nhà nghỉ Tây Hồ.
Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 224.
123. Nhà nghỉ Tắc Kè.
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 504.
124. Nhà nghỉ Vân Sơn.
Địa chỉ: 043 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)873 988.
125. Nhà nghỉ Việt Thành.
Địa chỉ: Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 226.
126. Nhà nghỉ Xuân Viên.
Địa chỉ: 077 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 816.
127. Nhà Khách Tỉnh Uỷ.
Địa chỉ: 024 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 398. Fax: (+84-203) 871 399.

128. Nhà Khách Số 2 UBND.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 420. Fax: (+84-203) 871 422.

129. Nhà Khách Công An.
Địa chỉ: Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 483. Fax: (+84-203) 872 889.

130. Nhà Khách Huyện Đội.
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 042.

131. Nhà Khách Quân Khu II.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 607. Fax: (+84-203) 872 048.

132. Nhà Khách UBND Huyện.
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)872 186. Fax: (+84-203) 872 426.

133. Nhà Khách Kho Bạc.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 773. Fax: (+84-203) 871 773.

134. Nhà Khách Ngân Hàng.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203)871 210. Fax: (+84-203) 871 206.

 

KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ TẠI BẮC HÀ.
 
1. Khách sạn Sao Mai.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà.
Điện thoại: (+84-203)880 288. Fax: (+84-203) 880 288.
Website: www.saomaibachahotel.com
Email:saomaibh@hn.vnn.vn
 
2. Khách sạn Ánh Dương.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà
Điện thoại: (+84-203)880 329
3. Khách sạn Bắc Hà.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà
Điện thoại: (+84-203)780 412
4. Khách sạn Công Fu.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 254. Fax: (+84-203) 880 893
Website: www.congfuhotel.com
Email: congfu@gmail.com
5. Khách sạn Đăng Khoa.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 290
6. Khách sạn Đại Thành.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 448
7. Khách sạn Hoàng Vũ.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 264
8. Khách sạn Ngân Nga.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 251. Fax: (+84-203) 880 642
9. Khách sạn Minh Quân.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 222
10. Khách sạn Quỳnh Trang.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 450. Di động: 0912581172
 
11. Khách sạn Thiên Thanh.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 676. Fax: (+84-203) 780 612
Website: www.bachahotel.com
Email: info@bachahotel.com
 
12. Khách sạn Toàn Thắng.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 444. Fax: (+84-203) 880 444

13. Khách sạn Tuấn Anh.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 377
 
14. Khách sạn Sun day.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 350. Fax: (+84-203) 780 612
Website: www.sundayhotel.vn
Email: info@sundayhotel.vn
 
KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ TẠI LÀO CAI.


1. Khách sạn Quốc tế Lào Cai.
Địa chỉ: số nhà 88, đường Thủy Hoa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: (+84-203)826 668. Fax: (+84-203)826 669
Website: www.laocaihotel.com 
Email: hotel@laocaihotel.com
2. Khách sạn Thiên Hải.
Địa chỉ: số 306, đường Khánh Yên, thành phố Lào Cai
Điện thoại: (+84-203)833 666. Fax: (+84-203)830 998
Website: www.thienhaihotel.com 
info@thienhaihotel.com
3. Khách sạn Bình Minh.
Địa chỉ: 039-Đường Nguyễn Huệ-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3830085

4. Khách sạn Thuỷ Hoa.
Địa chỉ: 118-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3826085

5. Khách sạn Hoà Bình.
Địa chỉ: 051-Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3835599

6. Khách sạn Ngôi sao Phương Bắc.
Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3830495

7. Khách sạn Phương Anh.
Địa chỉ: 096-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3824678

8. Khách sạn Lâm Viên.
Địa chỉ: 340-Nhạc Sơn-Phường Kim Tân-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3842567

9. Khách sạn Quả Cầu Vàng.
Địa chỉ: 019-Hoàng Sào-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào cai
Điện thoại: 020.3822924

10. Khách sạn Thiên Trang.
Địa chỉ: 023-Hoàng Sào-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3820606

11. Khách sạn Khang Anh.
Địa chỉ: 10-Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai 
Điện thoại: 020.3826868

12. Khách sạn Long Hoè.
Địa chỉ: 149-Nhạc Sơn-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3820342

13. Khách sạn Việt Hoa.
Địa chỉ: 051-Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3830082

14. Khách sạn Vân Hà.
Địa chỉ: 022-Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3828346

15. Khách sạn Thanh Xuân.
Địa chỉ: 115-Duyên Hà-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3828346

16. Khách sạn Tâm Tình.
Địa chỉ: 028-Kim Đồng-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3822201

17. Khách sạn Huyền Trang.
Địa chỉ: Tổ 4-Sơn Tùng-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3820079

18. Khách sạn Hoa Vinh.
Địa chỉ: 062-Nguyễn Huệ-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3831540

19. Khách sạn Trường Tín.
Địa chỉ: 126-Nguyễn Huệ-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3832714

20. Khách sạn Đoan Trang.
Địa chỉ: Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành Phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3836546
 

 
 
 
Thiết kế website     
 
 
 
 
^ Về đầu trang